Goals
Motivation
Structure
Links

  Institutes
IBN-1 (FZ Jülich)
II. Physik (RWTH)
IV. Physik (Göttingen)

  Research
DMS-Epitaxy
Transport
Optical Investigations
Publications

  Education
Workshops
Lectures
Lab Course
Job Offers
 
  Home
Print Version 

Vorlesung Spinelektronik SS05

   

Ort:

RWTH Aachen
28A301 Physikzentrum
Melaten

Zeit:

Donnerstags, 16:00 - 17:30

Dozenten:

B. Beschoten (RWTH Aachen)
Th. Schäpers (Forschungszentrum Jülich)

Folien zur Vorlesung:

Spinelektronik, Einführung

Halbleiter, Einführung Teil I

Halbleiter, Einführung Teil II

Magnetismus, Einführung

Verdünnte magnetische Halbleiter

Spininjektion

Spintransistor

Quantenbit

GMR TMR

Spintransfer

Spinkohärenz

Übungen:

Übung 1

 


Themen

Grundlagen (Halbleiter + Transport)
Grundlagen (Magnetismus)
DMS (II-VI und III-V)
Elektrische Spininjektion
Spintransistor
GMR und Spintransfer
Zeitaufgelöste Messmethoden
Magnetisierungsdynamik
Spinkohärenz
Quantencomputing

 

Copyright   Forschungszentrum Jülich
D-52425 Jülich

RWTH Aachen
Uni Göttingen

 

Contact Imprint 12.12.2012
 VISel